ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กิจกรรมนิเทศ

  • Boot Camp for Supervisors2016 การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์จากตัวแทนเขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 100 คนจากทั่วประเทศ หลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย 6 กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ กระบวนการเรียนรู้ที่ 1 ...
    ส่ง 20 ก.ย. 2559 05:25 โดย kankamon@esdc.go.th
  • กิจกรรม พัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้(SEL) การพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่ เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้  ซึ่งจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลา พฤศจิกายน 2558 - มิถุนายน  2559รวมทั้งสิ้น 6  กระบวนการเรียนร ...
    ส่ง 5 ก.ค. 2559 21:54 โดย kankamon@esdc.go.th
  • การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ           เมื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2559 ศนฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการน ...
    ส่ง 5 ก.ค. 2559 21:01 โดย kankamon@esdc.go.th
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ปฏิทินการนิเทศ


การศึกษาทำให้โลกเปลี่ยนแปลง

ข่าวจาก สพฐ.