ดาวน์โหลด

 เอกสารดาวน์โหลด  
โดย ศน.กัญจน์กมล  มาลี
--------------------------------------------------------------คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  • แนวทางP4to6.pdf   2008กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:29 โดย นางกัญจน์กมล มาลี (เวอร์ชัน 1)
    ‎คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา‎
  • แนวทางP1to3.pdf   7803กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:29 โดย นางกัญจน์กมล มาลี (เวอร์ชัน 1)
    ‎คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา‎
  • แนวทางm1to3.pdf   6812กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:29 โดย นางกัญจน์กมล มาลี (เวอร์ชัน 1)
    ‎คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา‎

เอกสารเกี่ยวกับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้