คู่มือ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มื่อการบริหารเวลาในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  1942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ก.ค. 2559 19:26 นางกัญจน์กมล มาลี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  6812 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ก.ค. 2559 19:29 นางกัญจน์กมล มาลี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  7803 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ก.ค. 2559 19:29 นางกัญจน์กมล มาลี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  2008 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ก.ค. 2559 19:29 นางกัญจน์กมล มาลี