การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:51โดยนางกัญจน์กมล มาลี   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 21:01 ]

          เมื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2559 ศนฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ณ โรงแรมดิไอเดิลเรสซิเดนซ์ นวนคร ปทุมธานีโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คนจากศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

ICT เพื่อการนิเทศ ณ ดิไอเดิล