กิจกรรม พัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้(SEL)

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:41โดยนางกัญจน์กมล มาลี   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 21:54 ]
การพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่ เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้  ซึ่งจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลา พฤศจิกายน 2558 - มิถุนายน  2559
รวมทั้งสิ้น 6  กระบวนการเรียนรู้ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จัดทำโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษา โครงการศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้‬ (SEL) 

ภาพกิจกรรมSEL


Comments